Tanım
İşlem aracılığı faaliyeti, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına yatırım kuruluşları tarafından,

a) Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
b) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa,
c) Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa, iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

Eliptik Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulundan aldığı “İşlem Aracılığı” yetkisi ile müşterilerinin Borsa İstanbul nezdindeki Yurt İçi Pay Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasındaki işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. (Alternatif olabilir)
YURT İÇİ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ
Tanım; Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse (pay) senedi denilmektedir.
Neden Yurt İçi Pay Piyasası İşlemleri?
Sahip olduğunuz hisse senedi oranında şirket sermayedarı veya hissedar olursunuz. Aynı zamanda genel kurul toplantılarına katılabilir, şirket kararlarında söz sahibi olabilirsiniz.

Hisse senedine sahip olmanız beraberinde söz konusu şirketin; kar payını (temettü) alma hakkı, rüçhan hakkı, oy hakkı, bilgi alma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı ve tasfiye bakiyesine katılma hakkı gibi haklara sahip olabilirsiniz.

Uzun vadeli yatırımcılar büyüme stratejisine sahipken, kısa vadeli yatırımcılar alım-satım yaparak hisse senedi işlemlerinden kazanç sağlama amacı gütmektedirler.

Hisse senedinin fiyatı düştüğünde anaparadan kaybetme riski bulunmaktadır.

Organize bir piyasa olan pay piyasalarında likidite riski sınırlıdır, bu nedenle finansal varlıklarınızı en hızlı şekilde nakde çevirebilirsiniz.

Neden Eliptik Yatırım?
Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, yeni pay alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikaları işlem görmektedir.

Pay piyasası emirlerinizi dijital kanalımızı kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hisse (pay) senedi işlemlerini Eliptik Yatırım araçlığıyla yapmak isteyen gerçek kişi ve müşterilerin hesap aç butonuna tıklaması yeterli olacaktır. Sermaye piyasası işlemleriniz için hesabınız, yerinizden kalkmadan dijital ortamda açılacaktır.

Eliptik Yatırım müşterileri, mobil uygulama üzerinden de hızlı ve müşteri temsilcisine ihtiyaç olmadan anlaşılır bildirimlerle hisse senedi alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecek, bilgi almak istedikleri durumda canlı destek hattından faydalanabileceklerdir.